LPEU/2024/12 COM(2024)10 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť vykonávací protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
LPEU_2024_12_Dohoda-EÚ-GBR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať