LPEU/2023/874 COM(2023)799 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie k predloženiu návrhov na zmenu dodatkov II a III k Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť na...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
finálne-predbezne-stanovisko_Bern_vlk.pdf 446 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať