LPEU/2023/303 COM(2023)263 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2283, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2022-06_Predbezne-stanoviko_nizsia-dolezitost_kvoty_07-2023.docx 19 kB Stanovisko Prevziať Prevziať