LPEU/2023/298 COM(2023)307 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o zisteniach prijatých Výborom pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru vo veci ACCC/C/2015/128, poki...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko-s-nižšou-dôležitosťou_COM-(2023)-307-final.pdf 385 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať