LPEU/2023/284 COM(2023)244 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predkladacia-sprava.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
obal.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 36 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
1_SK_ACT_part1_v2.docx 87 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Riadne-predbežné-stanovisko_Nariadenie_ochrana-os.údajov.docx 36 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať