LPEU/2022/765 COM(2022)739 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd ...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne_predbežné-stanovisko_COM(2022)-739.doc 36 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať