LPEU/2022/758 COM(2022)729 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zhromažďovaní a prenose vopred poskytovaných informácií o cestujúcich (API) na účely posilnenia a uľahčenia kontrol na vonkajších hraniciach, o zmene nariadeni...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Riadne-predbežné-stanovisko_API-hranice_final_rev.-po-PPK.docx 43 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-RVS---API_hranice.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie-API---hranice.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
2_SK_ACT_part1_v2-(3).docx 422 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Finalne-predbežné-stanovisko.docx 43 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať