LPEU/2022/750 COM(2022)713 Návrh ROZHODNUTIE RADY, pokiaľ ide o predĺženie obdobia nároku audiovizuálnych koprodukcií podľa článku 5 Protokolu o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko-MK-SR_Korea_2023.doc 45 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať