LPEU/2022/616 COM(2022)536 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o revíziu rokovacieho poriadku regionálneho riadiaceho výboru, služobného poriadku a zavedenie rokovacieho poriadku zmierovacieho výboru a pravidiel urovnávania sporov pre stály sekretariát Dopravného spoločenstva

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PSN_H.4_COM(2022)-536_Dopravné-spoločenstvo_urovnávanie-sporov.pdf 635 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať