LPEU/2022/533 COM(2022)421 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (2022 – 2026)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_LPEU2022_533_FPA-Maurícius-podpis.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať