LPEU/2022/500 COM(2022)662 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o neuznávaní ruských cestovných dokladov vydávaných v okupovaných cudzích regiónoch

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu