LPEU/2022/490 COM(2022)428 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastny-material_CTC-dodatok-III-UA.doc 53 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať