LPEU/2022/452 COM(2022)363 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Osobitom výbore pre cestnú dopravu, pokiaľ ide o technické a procedurálne špecifikácie používania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) Spojeným kráľovstvom a príspevok na jeho náklady

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
21_PSN_H.1_používanie-IMI-v-UK.pdf 92 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať