LPEU/2022/443 COM(2022)362 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia pre programy spolupráce na roky 2014 – 2020 podporované z nástroja európskeho susedstva a v rámci cieľa Európska územná...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko-COM(2022)362.doc 30 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať