LPEU/2022/422 COM(2022)333 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o záväzkoch členských štátov zaistiť dôveru v štatistiku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_ŠÚSR.docx 19 kB Stanovisko Prevziať Prevziať