LPEU/2022/40 COM(2022)23 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
COM(2022)23-PS-uzavretie-dohody-FPA-Maurícius.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať