LPEU/2022/394 JOIN(2022)28 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Smerovanie k udržateľnej modrej planéte – spoločné oznámenie o programe EÚ pre medzinárodnú sprá...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
4929-predbezne-stanovisko-MSO-final.pdf 656 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať