LPEU/2022/376 COM(2022)404 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Meniť víziu na konkrétne kroky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko_COM(2022)404.docx 18 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať