LPEU/2022/352 COM(2022)401 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV Výročná správa o riadení a výkonnosti rozpočtu EÚ - rozpočtový rok 2021

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu