LPEU/2022/331 COM(2022)248 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Grécka – EGF/2021/008/Attica electrical equipment manufacturing

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_EGF-EL_Attica.doc 73 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať