LPEU/2022/327 COM(2022)245 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vymáhaní majetku a konfiškácii

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0._obal.pdf 191 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1._vlastný_materiál_-_riadne_predbežné_stanovisko.docx 99 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
2._návrh_uznesenia_vlády.docx 31 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3._predkladacia_správa.docx 31 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4._doložka_vybraných_vplyvov_(002).docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5._príloha_č._1_-_návrh_smernice.docx 173 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6._príloha_č._2_-_posúdenie_vplyvu.pdf 2 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať