LPEU/2022/297 COM(2022)613 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Chorvátska na rok 2022 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Chorvátska na rok 2022

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu