LPEU/2022/243 COM(2022)198 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ľudia na prvom mieste, zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho rastu a využívanie potenciálu naj...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezne-stanovisko_Oznamenie-Komisie_final.rtf 156 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať