LPEU/2022/222 COM(2022)186 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej colnej organizácie v súvislosti s prijatím navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku Výboru pre harmonizovaný systém

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastny-material_WCO-HS-RoP.doc 55 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať