LPEU/2022/214 COM(2022)184 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_rozpočtové_pravidlá.doc 42 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať