LPEU/2022/183 COM(2022)144 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
RPS-COM(2022)144-final.doc 314 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
dolozka-vplyvov_RPS_na-MPK.doc 125 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_RPS_na-MPK.doc 59 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-životné-prostredie_RPS_na-MPK.doc 41 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať