LPEU/2021/626 COM(2021)606 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/2429, ktorým sa Lotyšsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
F_2021_10_18_Predbezne_LV.docx 26 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať