LPEU/2021/553 COM(2021)535 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE týkajúca sa článku 7 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 2271/96 („nariadenie o blokovaní“)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
portal_20210907_Predbežné-stanovisko---COM-2021-535-(00000002).docx 17 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať