LPEU/2021/533 COM(2021)478 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 15. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PSN_COM(2021)-478_OTIF.pdf 946 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať