LPEU/2021/512 COM(2021)441 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/790/ES, ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
F_2021_08_26_Predbezne-stanovisko_PL-.docx 25 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať