LPEU/2021/509 COM(2021)450 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny v súvislosti so zmenou vymedzenia pojmu „obilie“ alebo „obilniny“ v rámci Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
210810_predbezne-stanovisko-COM-2021-450_dohoda-obilininy1.pdf 199 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať