LPEU/2021/495 COM(2021)426 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať na ôsmom zasadnutí zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva v mene Európskej únie, pokiaľ ide o určité zmeny prílohy 3 k dohode

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
43223-AEWA_predbežne_stanovisko.doc 87 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať