LPEU/2021/477 COM(2021)406 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi n...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko_COM(2021)406.doc 30 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať