LPEU/2021/470 COM(2021)319 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich člen...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko_COM(2021)319.doc 31 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať