LPEU/2021/459 COM(2021)560 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Strategický plán zavádzania, ktorým sa navrhuje súbor doplnkových opatrení na podporu rýchleho za...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
RPS_Oznámenie-KOM_final.docx 43 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať