LPEU/2021/456 COM(2021)557 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rad...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal-materiálu.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 65 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
uznesenie-vlády.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 41 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 47 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vlastny_material_zapracovane_pripomienky_MPK_f.docx 68 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať