LPEU/2021/434 COM(2021)402 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2222, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo prostredníctv...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PSN_H.1_COM(2021)-402_EU-UK-cezhraničná-infraštruktúra.pdf 982 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať