LPEU/2021/421 COM(2021)376 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Európsky obranný fond)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko_COM(2021)376.doc 63 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať