LPEU/2021/385 COM(2021)327 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 609/2014 s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre členské štáty a objasniť postupy riešenia sporov pri sprístupňovaní tradičných vlastných zdrojov...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal-materiálu.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Predbežné-stanovisko.docx 30 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
PS_MAR1_revízia.docx 30 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava_rev.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať