LPEU/2021/373 COM(2021)314 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
EU-VN-rokovaci-poriadok-_slovlex.docx 17 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať