LPEU/2021/329 COM(2021)278 Návrh NARIADENIE RADY o vytvorení a prevádzke hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis a zrušení nariadenia (EÚ) č. 1053/2013

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh-riadneho-predbežného-stanoviska_SEMM_FINAL.docx 50 kB Pozícia Prevziať Prevziať
cellar-663ba47e-c3ba-11eb-a925-01aa75ed71a1.0006.01_DOC_1.docx 210 kB Pozícia Prevziať Prevziať
cellar-663ba47e-c3ba-11eb-a925-01aa75ed71a1.0006.01_DOC_2.docx 80 kB Pozícia Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Riadne-predbežné-stanovisko_SEMM_FINAL.docx 50 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
Finalne_predbezne_stanovisko_MVSR.docx 16 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať