LPEU/2021/30 COM(2021)23 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu zdaňovania elektriny dodávanej [nabíjacím staniciam] pre elektrické vozidlá v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné_stanovisko_derogacia_Holandsko.docx 32 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
1_EN_ACT.docx 78 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
1_SK_ACT.docx 79 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať