LPEU/2021/261 COM(2021)241 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu