LPEU/2021/243 COM(2021)219 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Lepšia právna regulácia: spojme sily v záujme lepšej tvorby právnych predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
202105_Predbezne-stanovisko-LR---KP-final.doc 72 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať