LPEU/2021/235 COM(2021)207 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Nemecka – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_EGF-mobil-DE.doc 51 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať