LPEU/2021/114 COM(2021)82 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finalne-predbezne-stanovisko.pdf 224 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať