LPEU/2021/108 COM(2021)74 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznamovanie rozdielov v porovnaní s časťou II prílohy 6 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné stanovisko k návrhu s nižšou dôležitosťou.pdf 1 MB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať