LPEU/2021/106 COM(2021)75 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/125 zo 16. januára 2019 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
COM(2021)75_predbez_stanovisko_Sprava_EK.pdf 106 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
LPEU2021106_COM(2021)75-SPRÁVA-KOMISIE-EP-a-Rade.doc 46 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať