LPEU/2020/766 COM(2020)787 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o novej rybárskej dohode medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu