LPEU/2020/751 COM(2020)712 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o počítačovom systéme na komunikáciu v cezhraničných občianskych súdnych konaniach a trestných konaniach (systém e-CODEX) a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1726

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dolozka-vplyvov.docx 26 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál_COM_2020_712_SK_ACTE_f.docx 172 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal-materialu-do-MPK.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
oznam-o-MPK.docx 128 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh_Riadne-predbežné-stanovisko_Nariadenie-eCODEX-final.pdf 3 MB Stanovisko Prevziať Prevziať
Riadne-predbežné-stanovisko_Nariadenie-eCODEX-final.docx 61 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Riadne-predbežné-stanovisko---návrh-nariadenia-o-digitalizacii-FINAL.doc 168 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať